JAKO AUTORZY STRONY PROSIMY O IGNOROWANIE NATARCZYWYCH REKLAM- ZAMIESZCZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORÓW SERWERA WBREW NASZEJ WOLI!
   
  Gwiazdkowa Niespodzianka
  Biuletyn GN na 2012 rok
 
Sart
W związku z GN poniżej zamieszczam biuletyn informacyjny na rok 2012 zawierający liczne informacje na temat tegorocznej ewangelizacji dzieci Gwiazdkowa Niespodzianka ( OCC), ponieważ ograniczone możliwości techniczne naszych spotkań nie zawsze pozwalają w bardzo wyczerpujący sposób powiedzieć o wielu znaczących szczegółach akcji.Plan Logistyczny 2012 •
Jest mi miło, jako koordynatorowi kolejnej edycji akcji GN poinformować o przygotowaniach do tegorocznej akcji ewangelizacja dzieci. Jak już wiadomo przygotowujemy się do kolejnych spotkań z dziećmi w rejonie Kotliny Kłodzkiej, przypomnę, że na przestrzeni 1999 do 2011 - było to ok 4 tys. osób w różnym wieku, które za pośrednictwem GN mogły usłyszeć poselstwo o Jezusie i Zbawieniu? Wiele szczegółów mieści się na naszej regionalnej stronie poświęconej tylko samej Gwiazdkowej Niespodziance. http://akcja-niespodzianka.pl.tl/strona-startowa.htm

Przepraszam, że na tamtej stronie mogą pojawiać się reklamy,ale to strona darmowa ( wszystko niestety wiąże się z kosztami założenia dobrej płatnej strony),w niedługim czasie planujemy przenieść stronę na domenę płatną (Dobry Zasiew) cała ta informacja w postaci niniejszego biuletynu, który będzie aktualizowany w miarę potrzeb będzie zamieszczona na logowanych ukrytych stronach wewnętrznych w/w strony pod tym adresem: http://akcja-niespodzianka.pl.tl/strony--info-GN.htm login: chwzklodzko hasło wolontariuszgn

Trzeba wchodzić poprzez w/w link ( kopjując go i wklejając do przeglądarki gdyby nie działał), ponieważ strona jest ukryta i niewidoczna, są to nasze wewnętrzne informacje i nie będą widziane dla osób z zewnątrz nieuprawnionych do ich czytania. Może wejść każdy ze zborowników i zapoznać się z bieżącym przebiegiem przygotowań do Akcji, tak jet myślę łatwiej dla wszystkich.

Gdzie w tym roku z paczkami?
• d
ocieramy po raz kolejny do Ośrodka Szkolno Wychowawczego Kłodzko, Krosnowice ( wchodzimy tam już od 2001 roku) Chcemy wykorzystać 100 niemieckich paczek dla dzieci , które jeszcze nie spotkały się z GN są wstępne Plany na Polanicę Szpital SCM oraz gmina Polanica, brata Arek ma kontakt z jednym z radnym miejskich z Polanicy Zdroju, tu w 2001 roku zaczynaliśmy akcje, po wielu latach chcemy wrócić do tego miejsca gdzie wyrosła już zupełnie nowa generacja dzieci. Jest pewna otwarta "brama" by tu również zasiać Boże Słowo. Może będą jeszcze inne propozycje
do kogo adresowane są tegoroczne paczki?
• W tym roku braliśmy udział w szkoleniach wolontariuszy GN we Wrocławiu ( Janek, Ania Wirt, Sara, Mietek był też z nami Kuba), Aktualnie pojawia się nowa dla nas nazwa akcji (a w USA od zawsze znana nazwa , czyli OCC Operation Christmas Child) czyli mniej więcej - Bożonarodzeniowa operacja- akcja dla dzieci. Generalnie większe głosy w kwestii decyzyjności w Europie ma teraz bezpośrednio USA czyli organizator główny akcji Samaritan Purs`e a nie jedynie jak do tej pory Niemiecka strona w Berlinie. Priorytety są teraz takie. W odróżnieniu od niemieckiego nacisku na dzieci tylko biedne i ubogie, Amerykanie także się przychylają do tego modelu by takowe dzieci miały udział i swego rodzaju pierwszeństwo, ale jednak nie za wszelką cenę jedynie one i tylko one, przede wszystkim też dzieci, które nigdy nie spotkały się z GN i nie znają Jezusa , więc wg zaleceń ( 1 paczka+jedno dziecko, które nigdy nie miało okazji spotkać się z GN)

• Więc niewykluczone, że i takowe dzieci weźmiemy pod uwagę, choć pamiętajmy, że nie zawsze może będą to dzieci mieszczące w sobie te dwa standardy ubóstwo materialne i nieznajomość Ewangelii. Z jednej strony nawet to dobrze, ponieważ może nam to pozwoli zaprosić niektóre dzieci np. rówieśników naszych dzieci z podwórka szkoły.

Dlaczego jeszcze nie zebraliśmy listy nazwisk dla dzieci?
• W tym roku na szkoleniach podpisałem imienne zobowiązanie we Wrocławiu, ( jako koordynator w imieniu ChWZ Kłodzko), że w żaden sposób nie możemy interweniować, otwierać przepakowywać paczek itp. Więc nie możemy zebrać żadnej liczby dzieci ( przeznaczonych dla niemieckich paczek) dopóki nie będziemy mieć paczek w rękach z podziałem na wiek i płeć. w innym przypadku robienie listy dzieci teraz wiązałoby się z dużymi ryzykownymi decyzjami, komu jaką paczkę. pamiętajmy, że nigdy w magazynie GN nie wydaje nam się paczek według tego jak my potrzebujemy, ale tak jak magazyn dostaje ( czyli po trosze z każdego przydziału wiekowego i płci). tej weryfikacji dokonamy w chwili, gdy będziemy mieć paczki w rękach. Krzysztofie : jako koordynator GN proponuję także w tym roku, aby za całość niemieckich paczek odpowiadała Teresa Szyło - moja mama, sprawdziła się w latach minionych i ma duże doświadczenie w tym zakresie. Proszę o twoje potwierdzenie w tej kwestii. czy jesteś za tym?

Przygotowanie do GN edycji Polskiej tj paczki własne

PLAN SPOTKAŃ KŁODZKO- KROSNOWICE II spotkania będą miały miejsce 6 grudnia w czwartek w Ośrodkach Szkolno Wychowawczych Krosnowice i Kłodzko.
godzina podana będzie niebawem), proszę w żaden sposób 6 grudnia nie kojarzyć z kojarzeniem nas pogańskim Mikołajem, po prostu Dyrekcja Ośrodka uznała ten dzień tygodnia za dobry- optymalny dla wszystkich wychowanków Ośrodka, na weekendy większość pensjonariuszy opuszcza ośrodek i wychodzi na przepustki. próby muzyczne i planowanie

• Młodzież również włącza się do akcji GN i już spotyka się w sobotę na próbę w sprawie próbnych nagrań pieśni oraz tym samym przećwiczenia - ustalenia repertuaru do Ośrodków ( Sara ,Ania, Kamil, oraz Arek Pacan- jeśli ja nie pojadę do Wałbrzycha na lokalny Zjazd Gedeonitów, dołączam do nich w sensie organizacyjnym), nieobecne będą Patrycja oraz Natalia- wyjazd do Zabrza na Zjazd. oczywiście mam nadzieję ze ten sam repertuar wykorzystamy przy okazji innych jeszcze niezaplanowanych spotkań GN w regionie.

• Andrzej Kulita będzie w rezerwie, jeśli chodzi o wejście do Ośrodków ( rozmawiałem z nim, on generalnie będzie 6 grudnia tj. w czwartek w więzieniu, jednak na wypadek nieprzewidzianych niespodzianek gotów jest pójść z nami do Ośrodka i pomóc.

• Przemek Zaborowski deklarował również swoją obecność i gotowość na tych spotkaniach - do świadectwa.

• Dziś mam nadzieję będę wiedział jeszcze, co do godziny wejścia ( wiem, że na pewno nie z rana) najprawdopodobniej tak ja zawsze wchodziliśmy, czyli po obiedzie, jedno spotkanie potem kolejne tak by gdzieś do godz. 18. 00 zdążyć na spotkanie do Zboru. Godzinę podam niebawem.

Paczki niemieckie
Jak wiadomo mamy przydział na 100 paczek z Niemiec. Odbiór na początku grudnia ( nie mamy jeszcze informacji o paczkach) z okolicy Głogowa- zapewne skorzystamy z pomocy Zbyszka Szota już z nim dziś rozmawiałem w razie, czego pomoże nam w transporcie paczek z okolic Głogowa. Pakowanie paczek dla Ośrodka

• W najbliższą sobotę tj. 1 grudnia Celinka oraz siostra Szyło Teresa ( zgłosił się też Paweł Sobieraj, będę pakować produkty dla paczek Ośrodka) jak twierdzą dadzą radę w tym składzie dokonać tego dzieła.

Inne informacje
• Inne plany GN będą podawane na bieżąco w chwili, gdy znajdziemy się już w posiadaniu paczek z Niemiec.

Kartki do prezentów dla ośrodka
• Drodzy przypominam, że kartki z wersetami , (jeśli ktoś z was pobrał do wypisania), końcowo oddajemy w czwartek albo na moje ręce lub kogoś z moich domowników (żona Asia, siostra Gienia) musimy mieć je wszystkie na sobotę do zapakowania puszka na datki GN


• Dziękując za już zebrane datki, przypominam, że nadal zbieramy pieniążki na prezenty dla młodzieży z ośrodków ( dotychczasowe koszty poniesione i założone są z kasy zboru) puszka będzie wystawiana przy okazji najbliższych spotkań zborowych, wiec, jeśli ktoś pragnie jeszcze przekazać tą ofiarę proszę by to uczynił, brata Pawła Targosza proszę by pamiętał o jej wystawieniu.

ISTNIEJE POTRZEBA BY TEŻ ZBIERAĆ SŁODYCZE do tych paczek, celem odciążenia budżetu paczki ( mamy tylko 20 z ł na 1 paczkę) padła propozycja , iż jeśli ktoś dobrowolnie chciałby dołożyć od siebie także słodycze np. cukierki lizaki czekolady itp może to uczynić przynosząc to do czwartku najpóźniej niedzieli rano do zboru owe dary i przekazać dla siostry Celinki.

KURSY BIBLIJNE GN- DLA DZIECI "NAJWSPANIALSZA PODRÓŻ"- WAŻNE INFO!
Drodzy przy okazji szkoleń GN we Wrocławiu zadeklarowaliśmy ( bo taka była część procedury pozwalającej nam na udział w tegorocznej akcji), że będziemy również zachęcać dzieci biorące udział w spotkaniach do mini kursu biblijnego "najwspanialsza podróż", jest to kurs przetłumaczony z języka angieskiego standardowo wręczany dzieciom przy okazji spotkań GN-OCC na całym świecie, jak słyszeliśmy liczne świadectwa wiele dzieci mogło za jego pośrednictwem przybliżyć się do Pana Jezusa. Standardem jest praca 1 nauczyciela na grupę 25 dzieci - tj. prowadzenie cyklu lekcji biblijnych już po zakończeniu akcji. Nie wiem jak to nam się uda, ponieważ nie robiliśmy tego nigdy w tej formie. Nie mamy jeszcze zdeklarowanych nauczycieli na 100% w razie, gdy takowa grupa dzieci wyłoni się po tegorocznym GN. Siostry, które z naszego zboru brały udział w szkoleniu we Wrocławiu, obiecały mi udział w konferencji, lecz nie w samym braniu udziału w późniejszych zajęciach ( głównie z powodu szkoły i studiów). Więc nadal nauczyciele takowego kursu biblijnego są poszukiwani pilnie!


Nasza modlitwa
• Modlimy się o do Pana Boże kierownictwo pomoc w utorowaniu drogi do serc młodzieży z Ośrodków Kłodzko Krosnowice- wstępne spotkanie mieliśmy już z udziałem młodzieży z Lubina- był to wspaniały czas zasiewu Słowa do Serc.
• Modlimy się o wskazanie przez Pana, do których serc ( w chwili, gdy już otrzymamy paczki) powinniśmy docierać.
• Modlimy się i dziękujemy za ofiarodawców prezentów, GN z Niemiec.
• Modlimy się w myśl Słowa Bożego (2 Kor. 9:7 - Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu; gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje.) ( tj. nasze zaangażowanie i ofiarność)
• Modlimy się o te serca, które dotychczas już skorzystały z akcji i mogły usłyszeć Boże Słowo w latach minionych, ponieważ wierzymy, że ziarno znalazło dobry grunt i czeka na wzbudzenie w czasie właściwym.

Proszę również o modlitwę za siebie o mądrość pokorę i Boże prowadzenie w tegorocznej akcji GN- OCC
z Bożym błogosławieństwem wasz brat Janek Stypuła
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 5978 odwiedzający (12492 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=